Het ontwerp van een zorginstelling is een bijzondere uitdaging voor architecten en ontwerpers.

Enerzijds moeten ze rekening houden met de fysieke en psychologische behoeften van zorgvragers en zorgverleners, en anderzijds met het financiële budget van de aannemer.

ArjoHuntleigh heeft tientallen jaren ervaring met architecten, professionals in de gezondheidszorg, directie van zorginstellingen en mensen die betrokken zijn bij de dagelijkse zorg.

We hebben een grondige kennis van letselpreventie, zorgvragerszorg, preventie van fysieke belasting, infectiepreventie en -beheersing en algemeen welzijn in zorginstellingen. Bijgevolg kunnen we u deskundig advies verlenen over de praktische aspecten van het ontwerp van een zorginstelling: van ruimtevereisten voor werkruimten en hulpmiddelen tot tips voor het ontwerp van spoelruimtes.

We hebben voor zorginstellingen een reeks richtlijnen opgesteld om de werkomstandigheden te verbeteren, de levenskwaliteit van zorgvragers te verhogen en het rendement op investeringen te vergroten.

ArjoHuntleigh heeft een hele reeks adviezen en tips gebundeld om een zorginstelling te helpen ontwerpen, zoals evaluaties van verschillende problemen op het gebied van zorghandelingen bij zorgvragers en klinische problemen, een lijst van de verschillende ruimtevereisten en het ArjoHuntleigh Handboek voor architecten en ontwerpers.