Space requirements - SARA 3000 at bed
Doctor-and-Management-in-discussion
Space Requirements - Maxi Move in bathroom
ruimtevereisten badkamer

De basis voor een betere zorg – Voldoende ruimte beperkt het risico op letsels

Voor zorgvragers is het WZC hun thuis. Voor zorgverleners is het hun werkplek. Die twee verschillende perspectieven moeten tijdens elke ontwerpfase evenveel aandacht krijgen. Het is belangrijk dat zorgomgevingen een zeer flexibel ontwerp hebben voor wat het verlenen van zorghulp betreft, en door te weten welke hulpmiddelen er nodig zijn, kunnen de ruimtes voldoende groot worden ontworpen. 

Het ontwerp van een ziekenhuis of zorginstelling is een goede gelegenheid om vanaf de start de beste omstandigheden te creëren voor hoogwaardige zorg en een goede werkomgeving. Het is uiterst belangrijk dat architecten en ontwerpers exact weten wat de functionele behoeften van de zorgvragers zijn die zullen verblijven in de gebouwen die ze ontwerpen. Ze moeten niet alleen de huidige behoeften inschatten, maar ook die van de toekomstige zorgvragers.

Ruimtevereisten

Onze aanbevelingen voor ruimte-indeling zijn gebaseerd op praktische experimenten waarbij we de ruimte nauwkeurig meten die nodig is om een bepaalde taak uit te voeren met een bepaald hulpmiddel en met een goede ergonomische werkmethode. ArjoHuntleigh ontwierp deze methode, die al sinds 1996 wordt toegepast, samen met de Zweedse architect Mai Almén, die gespecialiseerd is in oplossingen voor mensen met een beperkte mobiliteit, en fysiotherapeute Annika Wahlquist.