ArjoHuntleigh beschikt over een zorgvuldig uitgekiende desinfectieketen die een aantal taken van ziekenhuizen en zorginstellingen overneemt.

De basisfilosofie is eenvoudig:

  • alle matrassen die terugkomen van een zorginstelling of patiënt zijn potentieel besmet;
  • alle matrassen die naar de zorginstelling of patiënt gaan, moeten vrij zijn van pathogene kiemen.

Een team van goed opgeleide medewerkers reinigt en desinfecteert matrassen volgens een strikt desinfectieprotocol. Van cruciaal belang zijn het eenrichtingsverkeer binnen de desinfectieketen, de strikte scheiding tussen ‘proper en vuil’ en het respecteren van een nauwkeurige handhygiëne.

Om te garanderen dat het protocol gerespecteerd wordt en up-to-date blijft, wordt de desinfectieketen van ArjoHuntleigh maandelijks gescreend door een onafhankelijk labo, dat steekproeven neemt van de uitrusting, de matrassen, de bestelwagens en het personeel. Op basis van die resultaten wordt het protocol, indien nodig, bijgestuurd.

Vertrouw de reiniging en desinfectie van uw matrassen toe aan onze gespecialiseerde desinfectieketen en houd op die manier meer tijd over om u optimaal toe te spitsen op uw kerntaken, namelijk de zorg voor mensen.