Onder decubitus, ook wel bekend als drukwonden of doorligwonden, wordt verstaan gelokaliseerde beschadigingen van de huid en/of onderliggend weefsel die meestal optreden ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht, wrijving en/of buitensporige vochtigheid en temperatuur van de huid.

Decubitus ontstaat als gevolg van druk die wordt uitgeoefend op zacht weefsel, wat resulteert in een volledig of deels belemmerde doorbloeding. Schuifkracht is ook een oorzaak, aangezien die aan bloedvaten kan trekken die de huid voeden en weefselstructuren kan beschadigen.

Decubitus ontwikkelt zich doorgaans bij mensen die zich niet kunnen verplaatsen of die aan een rolstoel zijn gebonden. Ook volgende factoren hebben invloed op de tolerantie van de huid voor druk en schuifkracht, zodat het risico van decubitus toeneemt: 

  • Slechte voeding
  • Microklimaat (vochtige huid veroorzaakt door zweten of incontinentie en verhoogde temperatuur van de huid)
  • Ziekten die de doorbloeding van de huid verslechteren, zoals arteriosclerose
  • Ziekten die de gevoeligheid van de huid verminderen, zoals paralyse of neuropathie.