Belangrijke factoren in de hygiënische zorg zijn voor de zorgverlener, statische belasting en tijdsverbruik; en voor de zorgvrager, waardigheid, welzijn en veiligheid.

Statische belasting en tijdsbesparing – belangrijke factoren in hygiënische verzorging
Hoewel er een sterk onderling verband is tussen zware belasting en tilhandelingen, blijkt uit de literatuur dat ook de statische belasting niet mag worden onderschat. Er zijn bewijzen dat de blootstelling aan statische belasting kan worden beperkt door een combinatie van enerzijds het juiste hulpmiddel te gebruiken en anderzijds het personeel op te leiden (Knibbe, 2012). Uit de evaluatie van een programma voor de beperking van de statische belasting is gebleken dat het aantal werkuren in een statische belastingspositie kan worden teruggedrongen van 54% tot 25% (Brinkhoff, 2003).

Er is een onderzoek uitgevoerd waarbij de Carevo-douchewagen wordt vergeleken met een traditionele in hoogte verstelbare douchewagen. Uit dat onderzoek bleek dat de statische belasting bij het gebruik van de Carevo 13,4% lager is dan bij de traditionele douchewagens (Knibbe, 2012).

Een onderzoek naar belasting in bepaalde lichaamshoudingen en doeltreffend baden en douchen van zorgvragers toont aan dat 19% meer tijd in een veilige lichaamshouding wordt doorgebracht wanneer een douchewagen wordt gebruikt dan bij het wassen van een zorgvrager op een in hoogte verstelbaar bed (Knibbe, 1996).

 

Zorgvrager valt in de badkamer
Een andere belangrijke factor in het veilig hanteren van de zorgvrager is het voorkomen dat de zorgvrager valt. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat het risico op vallen voor zorgvragers groter is in badkamers en op natte badkamervloeren (Vu 2005; Cameron, 2010). Volgens het Amerikaanse Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding dienen zich jaarlijks ongeveer 235.000 volwassenen aan op de spoeddienst als gevolg van letsels die in de badkamer zijn ontstaan. Meer dan 30% van die letsels zijn opgelopen tijdens het baden, douchen of het uit het bad of de douche stappen (CDC, 2011).