ArjoHuntleigh Mobility Gallery

De Mobiliteitswijzer is een analysetool op basis van vijf verschillende mobiliteitsniveaus, in alfabetische volgorde aangeduid van A tot en met E.

De Mobiliteitswijzer™ is een analyse- en communicatietool  die zorgvragers indeelt volgens hun functionele mobiliteit: van mobiele,onafhankelijke zorgvragers (type Albert) tot mensen die volledig bedlegerig zijn (type Emma).

De Mobiliteitswijzer ondersteunt de ontwikkeling van een hogere zorgstandaard, gebaseerd op inzicht in en controle van de vereisten en randvoorwaarden voor dit type zorg en voor het welzijn van zorgverleners.

Keuzes met betrekking tot zorg zijn grotendeels gebaseerd op beoordelingen van zorgvragers en we moeten erkennen dat er niet zoiets bestaat als ‘de typische zorgvrager’. Om de zorg voor onze zorgvragers te plannen, moeten keuzes bewust en uitgebalanceerd zijn. Met andere woorden, de zorg moet niet alleen worden afgestemd op het individu, er bestaat ook behoefte aan een bepaalde vorm van standaardisering en classificatie.

De vijf niveaus van mobiliteit vormen de basis van deMobiliteitswijzer. Mobiliteit stimuleren en uiteindelijk passiviteit respecteren is essentieel vanuit het oogpunt van de kwaliteit van de zorg.

 

Achtergrondinformatie over de Mobiliteitswijzer

Clinici onderkennen het feit dat een uitgebreide functionele analyse van zorgvragers van essentieel belang is voor het optimaliseren van hun fysieke en cognitief functioneren en levenskwaliteit (Hawes, et al., 1997). Er zijn studies die dit empirisch ondersteunen.

De introductie van het Beoordelingsinstrument voor zorgvragers (RAI) heeft de resultaten voor zorgvragers significant verbeterd op vier essentiële terreinen: ADL-functie, cognitieve functie, continentie en sociale betrokkenheid (Phillips, et al.,1996).

Er werd ook een potentiële verbetering van het functioneren van zorgvragers geconstateerd. De ontwikkeling van de ArjoHuntleigh Mobiliteitswijzer is deels gebaseerd op deze RAI (Knibbe, et al., 1998), die later werd gevalideerd en opgenomen in ISO/TR 12296:2012.