ArjoHuntleigh Knowledge Mobility Gallery Emma Long

Emma is niet in staat om zelf dagelijkse activiteiten te verrichten of daaraan actief bij te dragen.

Hulp zou, indien ze zonder speciale hulpmiddelen zou worden verleend, tot fysieke overbelasting van de zorgverlener leiden. Er moeten hulpmiddelen worden gebruikt om dit risico uit te sluiten. Deze zorgvrager is zelf niet in staat om actief aan de handeling bij te dragen.

Voor Emma is het niet langer belangrijk haar te stimuleren een bijdrage te leveren aan de verplaatsing en om terug actief te worden. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij zorgvragers in het terminale stadium van kanker of Alzheimer, kan deze actieve bijdrage zelfs beter worden vermeden. Maar een zorgvrager die ervoor kiest om zijn energie te sparen voor bezoekers en daarom niet actief meewerkt tijdens de zorg, kan ook tot deze groep behoren.

Het bevorderen of stimuleren van de mobiliteit en het activeren van de zorgvrager behoren niet langer tot de doelen van het zorgplan. Optimale zorg verlenen en/of het voorkomen van complicaties van immobiliteit, bijvoorbeeld goede huidverzorging, dienen prioriteit te krijgen. Emma wordt verplaatst met behulp van hulpmiddelen als een passieve tillift.

Het doel is complicaties te voorkomen die worden veroorzaakt door langdurige bedlegerigheid en het haar zo comfortabel mogelijk te maken.

 

Kenmerken:

  • Wellicht volledig bedlegerig, kan enkel in een aangepaste stoel zitten
  • Altijd volledig afhankelijk van de zorgverlener
  • Zonder de juiste hulpmiddelen een hoog risico op statische en dynamische overbelasting voor de zorgverlener
  • Stimuleren van functionele mobiliteit is niet het belangrijkste doel