Wat wordt onder preventie van fysieke belasting verstaan? Dat gaat veel verder dan hulpmiddelen en systemen.

Door onze jarenlange samenwerking met professionals in de zorgsector  hebben we de belangrijkste elementen voor de preventie van fysieke belasting en het herwinnen van de mobiliteit van zorgvragers kunnen identificeren.

Fysieke belasting, zoals gedefinieerd in ISO/TR 12296:2012, is "elke activiteit die kracht vereist om iemand of een deel van een lichaam te duwen, trekken, tillen, laten zakken, verplaatsen of op enige manier te bewegen of ondersteunen..."

Onze doelstellingen bij het implementeren van de preventie van fysieke belasting en mobiliteit zijn:

  • Het verbeteren van de werkomstandigheden van zorgverleners door het risico van biomechanische overbelasting en het daaraan gekoppelde arbeidsverzuim met  hoge kosten te verlagen.
  • Het garanderen van de kwaliteit van de zorg, veiligheid, waardigheid, inclusief persoonlijke hygiëne, van zorgvragers.