Om het risico op decubitus te verkleinen hebben we enkele praktische tips op een rijtje gezet.

Goede bedoelingen niet altijd goed genoeg gaat in op de risico's op decubitus bij het uitvoeren van handelingen die net bedoeld zijn om het risico op doorliggen te verkleinen. Wordt de handeling op de verkeerde wijze uitgevoerd, dan kan dit het tegenovergestelde effect hebben.

De kans op decubitus neemt af als het contactoppervlak wordt vergroot: door de druk te spreiden, vermindert de druk op risicoplaatsen.

Bij decubituspreventie en -behandeling spelen kosten en baten onvermijdelijk een rol, Juist gebruik van goede maatregelen kan het maximale uit je investeringen halen.

Er wordt vaak monodisciplinair naar decubituspreventie gekeken terwijl uit onderzoek blijkt dat een multidisciplinaire aanpak tot beter resultaat leidt.