Ondanks de vooruitgang die er in veel zorginstellingen op vlak van decubituspreventie is geboekt, krijgt nog altijd ongeveer 20% van alle zorgvragers in een omgeving voor acute zorg te maken met decubitus.

Een decubituswonde is een letsel dat optreedt bij een zorgvrager die zich gedurende lange tijd in dezelfde positie bevindt. De wonden zijn bijzonder pijnlijk en kunnen leiden tot permanente invaliditeit en, in extreme gevallen, amputatie, orgaanfalen en overlijden. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van decubituswonden in zorginstellingen voorkomen kan. Er zijn eenvoudige, duidelijke procedures ter preventie van decubitus, gepresenteerd in de Internationale EPUAP/NPUAP-Richtlijn inzake Decubitus van 2009 (revisie 2014).

De financiële druk voor zorginstellingen is aanzienlijk: in het VK gaat 4% van het jaarlijkse nationale gezondheidszorgbudget naar de preventie en behandeling van decubitus. In de VS bedragen de jaarlijkse kosten voor de behandeling en preventie van decubitus naar schatting 18 miljard dollar. Het zijn vooral de verpleegkundigen die het succes van de preventie in de hand hebben door aandacht te hebben voor de risicofactoren en het correct toepassen van de preventiemaatregelen.

Neem voor meer informatie over de aanpak van ArjoHuntleigh voor decubituspreventie contact op met ArjoHuntleigh of lees hier meer over ons brede assortiment producten, oplossingen en diensten.

 

Bronnen: NHS (2010). NHS to adopt zero tolerance approach to pressure ulcers, National Patient Safety Agency, http://www.npsa.nhs.uk/corporate/news/nhs-to-adopt-zerotolerance-approach-to-pressure-ulcers/ Moore, Z. (2011). A randomized controlled clinical trial of repositioning, using the 30° tilt,- for the prevention of pressure ulcers, Journal of Clinical Nursing Shoker, H. (2010). Taking the Pressure off NHS Resources: Walsall Hospital’s NHS Trust Pilots ArjoHuntleigh’s Pressure Ulcer Prevention and Outcome Assessment, ArjoHuntleigh Getinge Group