Vallen in zorginstellingen kan worden voorkomen. Preventiestrategieën die rekening houden met de opvattingen en aanbevelingen van een multidisciplinair team van medische professionals, laten de beste resultaten zien als het gaat om het terugdringen van het aantal valincidenten in de zorg.

Valpreventie vormt een enorme uitdaging voor zorgverleners. Vallen is een veel voorkomend verschijnsel in zowel ziekenhuizen als verpleeghuizen en kan tot een levensgevaarlijk letsel leiden.
Hoewel er talloze interventiestrategieën zijn die zich op afzonderlijke specifieke risico's richten, zijn preventieprogramma's die meerdere risicofactoren aanpakken en een reeks oplossingen omvatten, het meest effectief. Die oplossingen omvatten risicoanalyses van zorgvragers, het vaststellen en aanpakken van mogelijke risicofactoren in de omgeving en het invoeren van hulpmiddelen voor veiliger mobiliteitsopties voor zorgvragers.


Neem voor meer informatie over de wijze waarop ArjoHuntleigh valpartijen in elk type zorginstelling kan helpen voorkomen contact op met ArjoHuntleigh of lees hier meer over onze producten, oplossingen en diensten.

Bron: Cameron, I., et al. (2010). Interventions For Preventing Falls in Older People in Nursing Care Facilities and Hospitals, The Cochrane Collaboration, Wiley

Hoe nuttig was deze informatie voor u?

Helemaal niet nuttig

Heel nuttig