Veneuze trombo-embolie, ook wel bekend als VTE, verwijst naar een bloedklonter in een ader. Het wordt beschouwd als 25 maal dodelijker dan een ziekenhuisinfectie.

VTE is een belangrijk internationaal gezondheidsprobleem dat vooral gehospitaliseerde zorgvragers treft. Jaarlijks zijn er in Europa naar schatting meer dan 1 miljoen gevallen van VTE. De meeste daarvan doen zich voor in ziekenhuizen.

Uit een onderzoek in 32 landen waarbij 68.000 zorgvragers waren betrokken, bleek dat de preventiemaatregelen voor VTE niet altijd werden toegepast.

De kostenbesparende maatregelen omvatten het gebruik van mechanische profylaxe. Dit wordt beschouwd als een niet-invasieve preventieve oplossing voor hoogrisicozorgvragers. In combinatie met medicatie is mechanische profylaxe zeer doeltreffend ter preventie van VTE.

Neem voor meer informatie contact op met ArjoHuntleigh of lees meer over onze producten, oplossingen en diensten.

 

Bron: Understanding VTE, Royal College of Nursing, 2012.