ArjoHuntleigh vindt de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens belangrijk: daarom werken wij in overeenstemming met de toepasselijke wetten voor privacybescherming en gegevensbescherming.

De onderstaande privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te geven in welke gegevens we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en beschermen en met wie we die gegevens kunnen delen.

Persoonsgegevens

Via onze websites verzamelen we geen persoonsgegevens van u (zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), tenzij u ons die gegevens vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld door u te registreren of door mee te doen aan een enquête), ons uw toestemming verleent of het verzamelen daarvan wettelijk is toegestaan ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Beoogd gebruik

Indien u ons persoonsgegevens verstrekt, gebruiken we die meestal om een informatieverzoek van u te beantwoorden, uw bestelling te verwerken of u toegang te verlenen tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Om onze klantrelatie met u te versterken kunnen we uw persoonsgegevens ook:

  • opslaan, verwerken en delen met onze wereldwijde partners om meer inzicht te krijgen in uw instellings- of bedrijfsbehoeften en hoe we onze hulpmiddelen en diensten kunnen verbeteren; of
  • om contact met u op te nemen (of derden toe te staan namens ons contact met u op te nemen) over een aanbieding van ArjoHuntleigh die voldoet aan uw instellings- of bedrijfsbehoeften of om online enquêtes te houden met het oogmerk meer inzicht te krijgen in de behoeften van onze klanten.

Indien u niet wilt dat we uw persoonsgegevens gebruiken om de relatie met onze klanten te versterken (door middel van direct marketing of marktonderzoek), zullen we uw keuze natuurlijk respecteren. We zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen of anderszins verhandelen, behalve aan partners van ArjoHuntleigh.

Gebruiksbeperking

ArjoHuntleigh zal de, door u online verstrekte, persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, gebruiken of openbaar maken voor het aan u bekend gemaakte doel, tenzij de openbaarmaking:

  • een bijkomend doel dient dat direct verband houdt met het oorspronkelijke doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld;
  • noodzakelijk is om een contract met u op te stellen, te onderhandelen en uit te voeren;
  • wettelijk is vereist of wordt verlangd door de bevoegde overheidsinstanties of justitiële autoriteiten;
  • noodzakelijk is om een rechtsvordering of verweer in te dienen of aan te houden;
  • noodzakelijk is om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals opzettelijke aanvallen op de IT-systemen van ArjoHuntleigh.

Communicatie- of gebruiksgegevens

Via uw gebruik van telecommunicatiediensten om toegang te krijgen tot onze website worden uw communicatiegegevens (zoals uw Internet Protocol-adres) of gebruiksgegevens (zoals gegevens over het begin, het einde en de duur van een toegangssessie en informatie over de telecommunicatiediensten die u gebruikt) technisch gegenereerd. Die gegevens kunnen mogelijkerwijs betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Voor zover daartoe een dwingende noodzaak bestaat, zullen uw communicatie- of gebruiksgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt en zal dit worden uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Automatisch verzamelde niet-persoonsgegevens

Wanneer u zich toegang verschaft tot onze websites, kunnen we niet-persoonsgegevens (zoals het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van de website van waaruit u onze websites bezoekt, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd doorgebracht op de site, het aantal bekeken pagina's) automatisch (d.w.z. niet door registratie) verzamelen. We kunnen die gegevens gebruiken en delen met onze wereldwijde partners om het design van onze websites te bewaken en hun effectiviteit of inhoud te verbeteren.

Veiligheid

ArjoHuntleigh heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies of wijziging en tegen openbaarmaking of toegang door onbevoegden.

Links naar andere websites

De websites van ArjoHuntleigh bevatten links naar andere websites. ArjoHuntleigh is niet verantwoordelijk voor de privacyregels of de inhoud van andere websites.

Vragen en opmerkingen
ArjoHuntleigh zal reageren op redelijke verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te wijzigen of onjuistheden te verwijderen. Hebt u vragen of opmerkingen over het beleid van ArjoHuntleigh op het gebied van gegevensbescherming (bijvoorbeeld waar het gaat om uw persoonsgegevens in te zien en bij te werken), dan kunt u met ons contact opnemen. We zullen ons beleid op het gebied van gegevensbescherming aanpassen aan de ontwikkelingen op het internet. Eventuele veranderingen in ons gegevensbeschermingsbeleid zullen we op deze pagina publiceren. Controleer deze pagina daarom regelmatig. Zo blijft u volledig op de hoogte.