Het inrichten van uw spoelruimte – een doeltreffend ontwerp en goede hygiëneoplossingen zijn belangrijk.

Een spoelruimte of spoelruimte is een must voor elke zorginstelling en ziekenhuis. Een goed ingerichte spoelruimte is hèt middel om verspreiding van infecties te voorkomen en is sterk kostenbesparend voor elke zorginstelling.

Er zijn vier ingrediënten om een goede hygiëne te waarborgen en in elke spoelruimte zouden die aanwezig moeten zijn:

1. Verzamelpunt voor gebruikte voorwerpen

2. Wasbak

3. Bedpanspoeler

4. Opslagplaats voor zuivere voorwerpen.

Schone handen op zuivere voorwerpen is de basisregel voor alle werkprocedures in de spoelruimte.