Een uitgebreid assortiment Therapeutic Support Systems™ (TSS™), die de complexe klinische behoeften van zorgvragers/patiënten die acute zorg nodig hebben en de veiligheid, gezondheid én de financiële doelstellingen van de zorgaanbieder ondersteunen.

De oplossingen van ArjoHuntleigh voor acute zorg moeten de behoeften van hoogrisicopatiënten, zorgverleners en instellingen voor acute zorg ondervangen.

Wij begrijpen de uitdagingen waarvoor instellingen voor acute zorg zich gesteld zien bij de behandeling van zorgvragers/patiënten die intensieve zorg nodig hebben, in relatie met wat nodig is om gezondheid, veiligheid en financiële cijfers te verbeteren.

Wij bieden een scala aan op bewijs gebaseerde oplossingen, die een reeks risico's van zorgvragers/patiënten ondervangen, van de preventie tot de behandeling van categorie I tot IV decubitus en de behandeling van ernstige longcomplicaties.

Wij helpen instellingen te voldoen aan hun doelstellingen voor genezing en veiligheid door flexibele huur- en kapitaalmogelijkheden en andere programma's op maat aan te bieden voor een eenvoudiger beheer van de financiële aspecten.

Veiligheid van de zorgverlener, klinische ondersteuning, training, naadloos onderhoud en meetbare resultaten op het gebied van financiën en gezondheid vormen de kern van onze oplossingen.