ArjoHuntleigh Preventable Events Work Related Injuries

Patiënten van lig naar zit op de bedrand brengen is van essentieel belang voor de kwaliteit van de zorg, maar het levert bij het handmatig uitvoeren ervan voor de zorgverlener dagelijks een verhoogd risico op rugletsel op.

Patiënten uit bed halen is een onmisbare dagelijkse taak waarmee vaak riskante handmatige tiltechnieken gemoeid zijn die bij de patiënt letsel of ongemak kunnen veroorzaken.

Zorgverleners hebben zesmaal vaker te maken met rugletsel dan andere beroepsgroepen1. 80% van de zorgverleners loopt op enig moment tijdens hun loopbaan fysieke klachten op als rechtstreeks gevolg van patiëntentransfers2.

Referenties:

1. Dawson, A. et al (2007). Interventions to Prevent Back Pain and Back Injury in Nurses: A Systematic Review, Occup Environ Med, 64.

2. Cohen, M.H. et al (2010). Patient Handling and Movement Assessments: A White Paper, Health Guidelines Revision Committee Specialty Subcommittee on Patient Movement FGI.